Kwaliteitseisen 2010 - 2013 aangepast

Donderdag 14 mei 2009
De bergingsbranche heeft de Stichting IMN gewezen op de zeer beperkte beschikbaarheid in de markt van highspeed dollies met een vermogen van 1.500 kilogram of meer. De Stichting IMN heeft door eigen onderzoek kunnen vaststellen dat deze constatering juist is.

Om die reden is besloten de Kwaliteitseisen 2010 -2013 aan te passen en wel zodanig dat voor de vereiste highspeed dollies kan worden volstaan met een vermogen van 1.200 kilogram. De aangepaste eisen treft u als bijlage bij dit bericht.SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -