Voorlopig geen nieuwe IM-wegen

30 maart 2009
De Stichting IMN en de Vereniging van Bergingsspecialisten ("VBS") hebben overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en een vertegenwoordiger van de provincies over de invoering van incident management op het onderliggend wegennet. In dit overleg zijn twee belangrijke afspraken gemaakt.

Het Rijk en de Provincies zullen in overleg met Stichting IMN en VBS een landelijke kaart samenstellen die bepaalt op welke wegen in het onderliggend wegennet IM ingevoerd kan worden. Provincies en Gemeenten die in de toekomst willen overgaan tot het invoeren van incident management zullen deze kaart bij het vaststellen van het betrokken wegennet in acht moeten nemen. Ook reeds genomen invoeringsmaatregelen van IM op het onderliggend wegennet zullen aan deze kaart worden getoetst.

Verder is door partijen afgesproken dat tussen 1 april 2009 en 1 oktober 2010 geen wijzigingen in het bestaande IM-netwerk zullen worden doorgevoerd. Dit betekent dat de Landelijke Rayonindeling 2010 - 2013 die de Stichting IMN op woensdag 1 april zal publiceren in ieder geval tot 1 oktober 2010 van toepassing zal blijven.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -