Michel de Korte nieuwe IM-coördinator Stichting

Vrijdag 7 november 2008
Michel de Korte wordt per 1 juli 2009 de nieuwe IM-coördinator van de Stichting IMN. Hij krijgt een belangrijke rol in het onderhouden van de contacten van de Stichting IMN met wegbeheerders, politiekorpsen, ANWB en andere samenwerkingspartners. De heer De Korte is op dit moment nog werkzaam bij de ANWB, waar hij per 1 december aanstaande gebruik zal maken van een regeling voor vervroegde uittreding. In de eerste helft van 2009 is hij voor de Stichting IMN beschikbaar voor het verrichten van de benodigde voorbereidingen.

Michel de Korte De heer De Korte heeft een carriére van bijna veertig jaar bij de ANWB achter de rug. In zijn voorlaatste functie was hij manager van het District Assen van de Wegenwacht. Daarna werd hij adviseur van de hoofddirectie, onder meer op het gebied van incident management. De Korte heeft als vertegenwoordiger van de ANWB deelgenomen aan IM-overleg met politie, wegbeheerders en Stichting IMN. Hij is al jaren de contactpersoon van de Stichting IMN binnen de ANWB. Voorafgaand aan de uittreding van de ANWB uit het bestuur van de Stichting IMN was de heer De Korte lid van de Adviescommissie van de Stichting IMN.


SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -