Rijkswaterstaat stroomlijnt beheer achtergelaten voertuigen

Maandag 15 september 2008
Rijkswaterstaat gaat op 1 oktober 2008 over tot centralisatie en stroomlijning van de aktiviteiten op het gebied van het beheer van achtergelaten voertuigen. Het gaat om alle voertuigen die ingevolge een IM-opdracht van het Landelijk Centraal Meldpunt worden geborgen en waarvoor na de berging geen betalende opdrachtgever blijkt te bestaan. Dit kan zich voordoen in de volgende gevallen:

De verantwoordelijkheid voor deze zogenaamde achtergelaten voertuigen berust bij de wegbeheerder. Op dit moment bestaan binnen de verschillende wegendistricten van Rijkswaterstaat verschillende regelingen voor de wijze waarop deze voertuigen worden behandeld. Rijkswaterstaat heeft besloten deze afzonderlijke regelingen te vervangen door één landelijke procedure die van toepassing is op alle wegen die bij Rijkswaterstaat in beheer zijn.

Deze zogenaamde Wegsleepregeling wordt beschreven in bijgevoegde brief die door Rijkswaterstaat is verzonden aan alle IM-bergers. De uitvoering van de regeling is ondergebracht bij het Landelijk Afhandelpunt Wegsleepregeling ("LAW"), een activiteit van de VerzekeraarsHulpDienst ("VHD"). De VHD verricht deze activiteit onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, dus zonder tussenkomst van de Stichting IMN. De regeling vindt plaats binnen het kader van de afspraken die tussen Stichting IMN en IM-bergers zijn vastgelegd in de Bergingsovereenkomst.

Nadere informatie over de Wegsleepregeling is te vinden op www.incidentmanagement.nl.


SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -