Pilot met een bonusregeling voor sneller bergen

Dinsdag 29 april 2008
Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen voor de uitvoering van een proef met het belonen van snelle bergers. In de proef maken geselecteerde bedrijven aanspraak op een bonus voor iedere bergingsopdracht waarin ze een aanrijdtijd realiseren van minder dan 18 minuten. De proef loopt van 1 mei tot en met 31 juli 2008 en wordt uitgevoerd door de Stichting IMN. Voor de pilot zijn zes bergingsbedrijven geselecteerd die in het vierde kwartaal van 2007 uitstekende aanrijdtijden hebben behaald. Het gaat om Autosleepbedrijf Sprankenis, Bergingsdienst.nl, Bergnet, Kraanbedrijf W. Stouwdam, Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt en Vorgers Autoberging.

Deze bedrijven zullen de Stichting IMN tijdens de pilot voorzien van gedetailleerde informatie over de verrichte werkzaamheden op IM-wegen. De beoordeling van hun prestaties vindt plaats op basis van de registraties van het Aanrijdtijdensysteem Incident Management ("AIM"). De deelnemende bergers maken tijdens de spitsuren aanspraak op een bonus van € 45 voor elke incidentmelding met een aanrijdtijd van minder dan 18 minuten. Het bonusbedrag kan oplopen naar € 60 bij een aanrijdtijd van minder dan 15 minuten en € 75 bij een aanrijdtijd van minder dan 12 minuten. De extra beloning wordt alleen uitgekeerd als de berger in het betrokken rayon voldoet aan de contractvoorwaarden van de Stichting IMN. Bovendien wordt een aanvullende toets gedaan om te controleren of tijdens de uitvoering van de berging de wettelijke maximumsnelheid niet wordt overschreden.

De resultaten van de pilot zullen door Rijkswaterstaat worden geëvalueerd. Daarbij zal onder meer worden onderzocht of de aanrijdtijden in de proefperiode merkbaar korter zijn dan in een referentieperiode waarin geen bonusregeling van toepassing was. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal Rijkswaterstaat later dit jaar besluiten of een bonusregeling een structureel element zal worden van de bergingsovereenkomsten die worden gesloten per 1 april 2010.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -