Tariefaanpassing 1 april 2008

Woensdag 12 maart 2008
De jaarmutatie in 2007 van het prijsindexcijfer voor het beroepsgoederenvervoer is door het CBS vastgesteld op 2,2%. Dit betekent dat de tarieven voor bergingswerkzaamheden op IM-wegen ingevolge artikel 6.4 van de Bergingsovereenkomst met ingang van 1 april 2008 met 2,2% kunnen worden verhoogd.

De door het CBS vastgestelde index heeft een voorlopig karakter. Mocht blijken dat de definitieve index hoger of lager uitvalt dan het voorlopige cijfer, dan zal dit verschil worden verwerkt in de index over 2008 en daarmee in de tarieven vanaf 1 april 2009. De Bergingsovereenkomst voorziet niet in meer dan één tariefaanpassing per jaar. Informatie over de prijsindex voor het beroepsgoederenvervoer wordt gepubliceerd door het CBS.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -