Regeling Politietakels

Woensdag 14 november 2007
De Stichting IMN heeft eerder dit jaar overlegd met het Nederlands Politie Instituut over de rol van de Politie bij de melding van incidenten en de opdrachtverlening voor bergingswerkzaamheden. Dit overleg heeft geleid tot een besluit van de Raad van Hoofdcommissarissen over dit onderwerp. Dit besluit is door de Raad in een brief van 26 april jongstleden aan de verschillende politiekorpsen bekend gemaakt.

In deze brief wordt vastgelegd in welke gevallen de Politie zelf als opdrachtgever optreedt voor bergingswerkzaamheden. In die gevallen bepaalt de Politie welke berger wordt ingeschakeld en is de Politie verantwoordelijk voor betaling van de kosten. In alle andere gevallen worden incidenten door de politie gemeld bij het LCM.

Het LCM heeft vervolgens de taak om te bepalen wie de voor het betrokken incident aan te spreken opdrachtgever is. De inschakeling van de berger gebeurt vervolgens op grond van de bij het LCM aanwezige gegevens over de bergingsbedrijven met welke de verschillende opdrachtgevers samenwerken. Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar de inhoud van de brief.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -