Facturering aan automobilisten dient plaats te vinden op basis van contracttarieven

Maandag 1 oktober 2007
In de afgelopen manden is de Stichting IMN geconfronteerd met klachten over facturen die door IM-bergers zijn geïncasseerd bij automobilisten. Het gaat met name om eigenaren van onbeheerd achtergelaten voertuigen en voertuigen met pech.

De Stichting IMN wijst erop dat door haar verstrekte opdrachten te allen tijde dienen te worden gefactureerd tegen de met de Stichting IMN overeengekomen tarieven. De enige uitzondering die de Stichting IMN acceptabel acht, is de facturering van additionele werkzaamheden op grond van een schriftelijke opdracht van de betrokken automobilist.

Afwijking van deze regel zal door de Stichting IMN worden beoordeeld als een opzettelijke inbreuk op de Bergingsovereenkomst.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -