Bergers verantwoordelijk voor het functioneren van Momo's

Maandag 1 oktober 2007
De gecertificeerde voertuigen van alle IM-bergers zijn sinds 1 april 2007 uitgerust met GPS-ontvangers ("Momo's"). Deze Momo's zorgen ervoor dat voor elke berging een automatische registratie van de gerealiseerde aanrijdtijd plaats kan vinden. De verantwoordelijkheid voor het goede functioneren van de Momo's is een zaak van de bergingsonderneming. Tot op heden heeft ook de Stichting IMN zich ingespannen om dit goede functioneren te bewaken, omdat is gebleken dat in een deel van de geleverde apparatuur defecten voorkwamen. Inmiddels is dit probleem grotendeels opgelost en moet de Stichting IMN er op wijzen dat deze verantwoordelijkheid vanaf 1 oktober 2007 geheel bij de bergingsonderneming zal liggen.

Dit betekent het volgende:

Als een Momo zonder acceptabele verklaring langere tijd niet blijft functioneren, zal de Stichting IMN vanaf 1 oktober aanstaande uitvoering geven aan artikel 5.3.5. van de Bergingsovereenkomst. Dit artikel bepaalt dat voor bergingen, waarvan als gevolg van nalatigheid van de bergingsonderneming geen aanrijdtijd kan worden bepaald, een aanrijdtijd van 31 minuten wordt geregistreerd.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -