h Kwaliteitscontroles incident management

Kwaliteitscontroles incident management

Woensdag 29 augustus 2007
In de komende maanden zal de Stichting IMN kwaliteitscontroles laten uitvoeren met betrekking tot de uitvoering van bergingswerkzaamheden op IM-wegen. De controles vinden onaangekondigd plaats. Zij zullen zich richten op de inzet van gecertificeerd materieel, opgeleid personeel en op het gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op geselecteerde locaties zullen ook andere elementen van het optreden van bergingsbedrijven worden geobserveerd. Controles zullen zich concentreren in rayons waarin volgens de gegevens van het Aanrijdtijdensysteem Incident Management ("AIM") relatief hoge aanrijdtijden worden gerealiseerd.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -