Verruiming mogelijkheden tegemoetkomingsregeling GPS-apparatuur

Vrijdag 9 februari 2007
Rijkswaterstaat heeft besloten om de mogelijkheden voor de ontvangst van een tegemoetkoming in de kosten voor inbouw van GPS-units (Momo's) in bergingsvoertuigen te verruimen. Zoals bekend draagt Rijkswaterstaat € 750 bij aan de inbouw van elke Momo in de gecertificeerde voertuigen van bergingsbedrijven die zijn gecontracteerd door de Stichting IMN voor de periode 2007 - 2010.

Tot op heden gold daarbij de regel dat de tegemoetkoming alleen beschikbaar was voor voertuigen waarvan het kenteken stond vermeld op het certificaat dat was ingediend in de aanbestedingsprocedure. In de nieuwe opzet is de regeling van toepassing op alle gecertificeerde voertuigen die voor 1 april 2007 bij de Stichting IMN zijn of worden aangemeld. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -