Stichting IMN neemt definitieve gunningsbeslissingen

Vrijdag 26 januari 2007
De Commissie van Beroep van de Stichting IMN heeft uitspraak gedaan in alle beroepszaken die in het kader van de Aanbestedingsprocedure 2007 - 2010 aanhangig waren gemaakt. Op grond van deze uitspraken zijn door de Stichting IMN definitieve gunningsbeslissingen genomen in alle rayons waarin dat, als gevolg van ingesteld beroep, nog niet was gebeurd.

Aan alle belanghebbenden is heden per aangetekende post een afschrift gezonden van de uitspraak van de Commissie met daarbij bericht over het op grond van die uitspraak genomen definitieve gunningsbesluit van de Stichting IMN. Op de site van de Stichting IMN zal op 1 februari een landelijk overzicht worden gepubliceerd van de definitieve gunningbeslissingen. De Stichting IMN zal in de komende periode zorgen voor toezending van contracten met betrekking tot de rayons waarin nu een definitieve beslissing is genomen.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -