Vertrek Peter Eijkhout

Maandag 18 december 2006
Op 1 december jongstleden heeft Peter Eijkhout afscheid genomen als bestuurslid van de Stichting IMN. Peter Eijkhout was als directeur van de Schade Alarm Service ("SAS") betrokken bij de oprichting van de Stichting in 1998. In de jaren die volgden was hij eerst vice-voorzitter (1998 2002) en vervolgens voorzitter van de Stichting (2003 2004). Nadien trad hij op als (gewoon) lid van het bestuur. In genoemde functies heeft hij grote bijdragen geleverd aan het werk van de Stichting IMN. De plaats van Peter Eijkhout in het bestuur wordt overgenomen door Anne-Miek Broods.

Aangezien op 1 januari 2007 ook Marcel van der Meulen zijn bestuursfunctie zal neerleggen en wordt opgevolgd door Guido Horst, zal vanaf die datum het bestuur de volgende samenstelling hebben:

Lex P. Mentink, voorzitter
Willem A. Snijders, vice-voorzitter
Anne-Miek M. Broods, bestuurslid
Hilde J.M. Dekempeneer, bestuurslid
Guido F. Horst, bestuurslid
Jan T. van der Kleij, bestuurslid
Marinus C. Schroevers, bestuurslid
Ivo W. Wildenberg, secretaris.













SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -