Intrekking incident management op N34 en N46

Woensdag 29 november 2006
Per 1 januari 2007 zal het beheer van de wegen N34 en N46 door Rijkswaterstaat worden overgedragen aan de Provincies Groningen en Drenthe. Alleen het wegvak op de N46 tussen hectometerpalen 1,9 en 4,5 blijft in beheer bij Rijkswaterstaat. Groningen en Drenthe kennen op dit moment geen incident management op de door hen beheerde wegen. De betrokken wegen (behalve het genoemde wegvak op de N46) zijn derhalve vanaf 1 januari 2007 geen IM-wegen meer.

De bergingswerkzaamheden op deze wegen vallen vanaf dat moment niet langer onder de werkingssfeer van de bergingsovereenkomsten van de Stichting IMN. Dit geldt zowel voor de bestaande bergingsovereenkomsten die lopen tot en met 31 maart 2007 als voor de nieuwe overeenkomsten die op 1 april 2007 ingaan. Bergingswerkzaamheden op de genoemde wegen worden vanaf 1 januari 2007 uitgevoerd in opdracht van de verschillende alarmcentrales.

Reeds eerder berichtten wij u dat ook in Zeeland op 1 januari enkele wegen overgaan in provinciaal beheer, met vergelijkbare gevolgen voor de ter plaatse actieve bergers. Wij verwijzen u in dit verband naar het nieuwsbericht van 1 mei 2006 (Aanpassingen IM wegennet Noord-Holland en Zeeland).

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -