Definitieve gunningen in meeste rayons

Donderdag 23 november 2006 (update)
Op 1 november jongstleden is de termijn voor het indienen van beroepschriften tegen voorlopige gunningsbesluiten van de Stichting IMN gesloten. Omdat in de meeste rayons geen beroep is ingesteld tegen het genomen voorlopige besluit, kan de Stichting IMN in deze rayons overgaan tot definitieve gunning van een bergingsovereenkomst voor de periode van 1 april 2007 tot en met 31 maart 2010.

Op onderstaande lijst is te zien in welke rayons WEL beroep is ingesteld of het genomen voorlopig besluit beïnvloed kan worden door de uitkomst van een beroepsprocedure in een ander rayon (gemarkeerd met rode achtergrond). In deze rayons moet een definitief gunningsbesluit wachten tot de uitspraak van de Commissie van Beroep (uiterlijk 1 februari 2007). In alle rayons waarin geen beroep is ingesteld (gemarkeerd met blauwe achtergrond) is per 1 november jongstleden een definitieve gunning tot stand gekomen. De Stichting IMN zal de betrokken bedrijven in de komende weken voor elk gegund rayon een overeenkomst toesturen.

De Stichting zou de bedrijven aan welke één of meer rayons definitief zijn gegund willen vragen om op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot inbouw van de voor de uitvoering van het contract vereiste GPS-apparatuur (Momo). In dat verband kunt u contact opnemen met EAL (055 539 49 00, vragen naar Jimco Tuinenga of Dianne Schubert). Via het bestelformulier van EAL kan tevens het GPRS-abonnement van KPN worden aangevraagd.

Wellicht ten overvloede wijst de Stichting IMN betrokkenen nogmaals op het feit dat de tegemoetkomingsregeling van Rijkswaterstaat voor dekking van de kosten van aanschaf en inbouw van Momo’s alleen geldt voor voertuigen waarvan het kenteken stond vermeld op het certificaat dat was ingediend bij de offerte voor deelneming aan de aanbesteding.

Verder is van belang dat in de overeenkomst is bepaald dat bergingen alleen mogen worden uitgevoerd met voertuigen die voldoen aan alle door de Stichting gestelde eisen. Dit betekent dat u ons van eventuele wijzigingen in uw gecertificeerde wagenpark op de hoogte dient te houden. Dit kan alleen door toezending van een kopie van een aangepast certificaat waarop de gewijzigde lijst van kentekens van gecertificeerde voertuigen staat vermeld. Het spreekt voor zich dat goedkeuring van deze voertuigen alleen mogelijk is, als zij zijn voorzien van een goed werkende Momo. Momo’s in voertuigen die later aan het wagenpark worden toegevoegd moeten, zoals gezegd, voor eigen rekening worden aangeschaft en ingebouwd.

Provincie Drente

RayonBedrijf
D51Logicx De Vries
D52Logicx De Vries
D54Bergings- en Transportbedrijf A.J. Mos
D55Kraal Internationale Berging en Transport
D57Auto- en Bergingsbedrijf De Jong
D58Auto- en Bergingsbedrijf De Jong
D59Auto- en Bergingsbedrijf De Jong

Provincie Friesland

RayonBedrijf
F6C.L. Int. Berging, Transport en Chauffeursverhuur
F9Autoschade H.J. Faber
F16Tolman Takel en Berging
F17Bergingsbedrijf Betten B.V.
F19Kraan- en Bergingsbedrijf Bangma B.V.
F20v.o.f. M. Hof en Zn
F21Garage-, Takel-, en Bergingsbedrijf G. Thomas V.O.F.
F22Broekhuizen

Provincie Flevoland

RayonBedrijf
FL100Noback Takel en Berging
FL101Van Rijn Autoverhuur, Takel en Berging
FL103Dorrestijn Autoberging B.V.
FL104Dorrestijn Autoberging B.V.

Provincie Gelderland

RayonBedrijf
GL235Kraanbedrijf W. Stouwdam
GL236Kraanbedrijf W. Stouwdam
GL237Kraanbedrijf W. Stouwdam
GL238Kraanbedrijf W. Stouwdam
GL239Kraanbedrijf W. Stouwdam
GL241Kraanbedrijf W. Stouwdam
GL242Wielsma Internationale Autoservice B.V.
GL243V.O.F. Smink Hoevelaken
GL245G.J. Neuteboom's Takel- en Bergingsbedrijf
GL246Wielsma Internationale Autoservice B.V.
GL248Tiggeloven Autoschadeherstel
GL249Logicx Van Amerongen B.V. Ede
GL250Logicx van Amerongen Arnhem
GL251Autobedrijf Huub Gerritsen B.V
GL252Autobedrijf Huub Gerritsen B.V
GL254Tiggeloven Autoschadeherstel
GL255Autobedrijf Huub Gerritsen B.V
GL256Autobedrijf Huub Gerritsen B.V
GL257Tiggeloven Autoschadeherstel
GL258Van Mourik
GL259Van Mourik
GL260Van Mourik
GL262M.C. Gerritse Bedrijfswagens B.V.
GL263Logicx van Amerongen Arnhem
GL264Logicx van Amerongen Arnhem
GL265Logicx Van Amerongen Westervoort
GL267Logicx van Amerongen Arnhem
GL268Logicx van Amerongen Arnhem
GL270Logicx Kusters

Provincie Groningen

RayonBedrijf
G30Autoschade H.J. Faber
G32Dikkema Berging V.O.F.
G33Autoberging Dallinga (A.A.C.)
G34Autoberging Dallinga (A.A.C.)
G35V.O.F. Collewijn & Zonen
G37Garage en Bergingsbedrijf Fruitema
G38Garage en Bergingsbedrijf Fruitema
G39Keizer Autoberging

Provincie Limburg

RayonBedrijf
L351Vakgarage van Wanroy
L353De Driesprong
L355Garage- en Takelbedrijf Fa. J. Hendriks
L357Autohulpdienst Broekmans B.V.
L358Autohulpdienst Broekmans B.V.
L359Biesebos Berging B.V.
L361Herpertz Berging en Transport
L362Takel-, Bergings- en Transportbedrijf Van Cruchten B.V.
L363Biesebos Berging B.V.
L364M.F. Roex B.V.
L366Van Dongen Berging B.V.
L367Logicx Direcks-Berging Valkenburg
L368Logicx Direcks-Berging Valkenburg
L369Logicx Direcks-Berging Maastricht

Provincie Noord Brabant

RayonBedrijf
NB296Autobedrijf Faasen V.O.F.
NB297Logicx Brugel Beheer BV Roosendaal
NB299Logicx Brugel Beheer BV Roosendaal
NB300Holding van Geloven B.V. (onder voorbehoud)
NB302Logicx Brugel Beheer BV Zevenbergen
NB303V.O.F. Firma Verhoeven
NB304V.O.F. Firma Verhoeven
NB305V.O.F. Firma Verhoeven
NB306Bogers Takel- en Bergingsbedrijf B.V.
NB307Auto- en Bergingsbedrijf P. Gijsbers B.V.
NB309Auto- en Bergingsbedrijf P. Gijsbers B.V.
NB310Auto- en Bergingsbedrijf P. Gijsbers B.V.
NB311Auto- en Bergingsbedrijf P. Gijsbers B.V.
NB312Auto- en Bergingsbedrijf P. Gijsbers B.V.
NB314Auto- en Bergingsbedrijf P. Gijsbers B.V.
NB316Auto- en Bergingsbedrijf P. Gijsbers B.V.
NB318Garage en Takelbedrijf Vlijmen
NB319Bergingsdienst.nl
NB320Bergingsdienst.nl
NB321Huybers-Lommers Autoberging & Recycling B.V.
NB323Houterman Autosleepdienst
NB324Autohulpdienst Ben Heiltjes V.O.F.
NB325Logicx Kusters
NB326Mettler B.V.
NB327Autobedrijf Gebr. Van Lierop
NB328Logicx Kusters
NB329Autosleepbedrijf Sprankenis V.O.F.
NB330Houterman Autosleepdienst
NB331Peter Delissen B.V.
NB332De Driesprong
NB333Autobedrijf Gebr. Van Lierop
NB334Autobedrijf Gebr. Van Lierop
NB335Autosleepbedrijf Sprankenis V.O.F.
NB336Stienen Takel- en Bergingsbedrijf B.V.
NB337Autosleepbedrijf Sprankenis V.O.F.
NB338Stienen Takel- en Bergingsbedrijf B.V.
NB339Logicx Brugel Beheer BV Roosendaal

Provincie Noord Holland

RayonBedrijf
NH113Haulo Sint Maarten B.V.
NH114Haulo Sint Maarten B.V.
NH115Bergingsbedrijf Kempeneers
NH116Auto- en Bergingsbedrijf Van den Boogaard B.V.
NH117Auto- en Bergingsbedrijf Van den Boogaard B.V.
NH118Logicx Hoogwout Zwaag
NH122Auto- en Bergingsbedrijf Van den Boogaard B.V.
NH123Logicx Hoogwout Purmerend
NH124Auto- en Bergingsbedrijf Van den Boogaard B.V.
NH125Auto- en Bergingsbedrijf Van den Boogaard B.V.
NH126Auto- en Bergingsbedrijf Van den Boogaard B.V.
NH127Logicx Hoogwout Purmerend
NH129Smits Kraan- en Sleepbedrijf B.V.
NH130Sleep- en Takeldienst Vrolijk B.V.
NH131Dorrestijn Autoberging B.V.
NH132Sleep- en Takeldienst Vrolijk B.V.
NH133Bergingscentrale H. van der Vliet B.V.
NH134Dorrestijn Autoberging B.V.
NH135Dorrestijn Autoberging B.V.
NH136Bergingscentrale H. van der Vliet B.V.
NH142Dorrestijn Autoberging B.V.
NH143Dorrestijn Autoberging B.V.
NH150Bergings Centrale Bollenstreek

Provincie Overijssel

RayonBedrijf
O72Hooikammer Autoberging
O73Autoberging Leerentveld Zwolle B.V.
O74Autax
O75Bergingsbedrijf Goverts B.V.
O77Wolves Autoberging B.V.
O81Wolves Autoberging B.V.
O82Wolves Autoberging B.V.
O83Wolves Autoberging B.V.
O84Vorgers Autoberging B.V.
O85Vorgers Autoberging B.V.
O86Auto Reinders B.V.
O87Vorgers Autoberging B.V.
O88Vorgers Autoberging B.V.
O89Auto Reinders B.V.

Provincie Utrecht

RayonBedrijf
U205Dorrestijn Autoberging B.V.
U206Collewijn & Zonen Takel en Bergingsbedrijf B.V.
U207Dorrestijn Autoberging B.V.
U208Kraanverhuur-, Takel-, Bergings- en Autotransportbedrijf Modern B.V.
U210Kraanverhuur-, Takel-, Bergings- en Autotransportbedrijf Modern B.V.
U211Automobielbedrijf "De Zwaan" B.V.
U212Collewijn & Zonen Takel en Bergingsbedrijf B.V.
U213V.O.F. Smink Hoevelaken
U214Collewijn & Zonen Takel en Bergingsbedrijf B.V.
U216Logicx A. van Eijk
U217Kraanverhuur-, Takel-, Bergings- en Autotransportbedrijf Modern B.V.
U219Logicx van Amerongen Bunnik
U220Collewijn & Zonen Takel en Bergingsbedrijf B.V.
U221Collewijn & Zonen Takel en Bergingsbedrijf B.V.
U223Hoogenraad Transport v.o.f.
U224Hoogenraad Transport v.o.f.
U227Terberg Autoschadeservice B.V.
U228Kraanverhuur-, Takel-, Bergings- en Autotransportbedrijf Modern B.V.

Provincie Zeeland

RayonBedrijf
Z281Autobedrijf Istarland B.V.
Z283Auto Kuzee C.V.
Z285Auto Kuzee C.V.
Z286Autobedrijf de Moor
Z287Van Hoek B.V.
Z288Takel- & Bergingsbedrijf C. Schout (onder voorbehoud)
Z289Cito Techniek B.V. (onder voorbehoud)
Z290Auto- en Autoschadebedrijf Van Haperen Koewacht B.V. (onder voorbehoud)

Provincie Zuid Holland

RayonBedrijf
ZH151Bergingscentrale H. van der Vliet B.V.
ZH152Logicx Van den Ameele Berging B.V.
ZH153Bergingscentrale H. van der Vliet B.V.
ZH154Logicx Van den Ameele Berging B.V.
ZH155Kraanverhuur-, Takel-, Bergings- en Autotransportbedrijf Modern B.V.
ZH156Bergingscentrale Vogelaar B.V.
ZH157De Haan Berging en Transport
ZH158Logicx A. van Eijk
ZH159Logicx A. van Eijk
ZH161Bergingscentrale Vogelaar B.V.
ZH162De Haan Berging en Transport
ZH163Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V.
ZH163ATakel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V.
ZH164Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V.
ZH166Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V.
ZH167Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V.
ZH168Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V.
ZH169Logicx Huvers B.V.
ZH172Auto en Motoren Vermaat B.V.
ZH173Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V.
ZH175Autobedrijf De Heer
ZH177Autoschade Van Wijngaarden B.V.
ZH178Autobmobielbedrijf Kooijman Vianen B.V.
ZH179Autobmobielbedrijf Kooijman Vianen B.V.
ZH180Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V.
ZH181Autobedrijf De Heer
ZH185Auto- en Bergingsbedrijf Visbeen B.V.
ZH186Takel- en Bergingsbedrijf Vreugdenhil B.V.
SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -