Wijziging samenstelling Commissie van Beroep

Vrijdag 4 augustus 2006
Bij de afgelopen drie aanbestedingen van de Stichting IMN heeft steeds een Commissie van Beroep gefunctioneerd die was samengesteld uit drie personen: een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Stichting IMN en een vertegenwoordiger van de bergingsbranche. De Stichting IMN had besloten om ook in de lopende aanbesteding op deze wijze te werk te gaan. Over de vertegenwoordiging van de bergingsbranche is in de afgelopen maanden overleg gevoerd met de verschillende branche-organisaties. Daarbij is gebleken dat het niet mogelijk is om een voor alle partijen acceptabele vertegenwoordiger van de bergingsbranche aan te wijzen.

De Stichting IMN heeft daarom besloten tot wijziging van de oorspronkelijk beoogde samenstelling van de Commissie van Beroep. De Commissie zal bestaan uit slechts één onafhankelijke persoon, te weten Mr. J.S.W. Holtrop, Raadsheer in het Gerechtshof te 's-Gravenhage en voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam. Er zijn dus geen vertegenwoordigers van de bergingsbranche en evenmin van de Stichting IMN in de Commissie vertegenwoordigd.

De Stichting IMN is ervan overtuigd dat de effectiviteit van de Commissie van Beroep door deze wijziging niet wordt beïnvloed. Desalniettemin heeft zij gemeend dat in verband met deze wijziging, die aan de bergingsbedrijven niet bekend was op het moment dat zij inschreven, de voorwaarde dat alle bezwaren tegen gunningsbeslissingen eerst aan de Commissie van Beroep worden voorgelegd (en pas daarna eventueel aan de gewone rechter) komt te vervallen. De nieuwe situatie houdt in dat de berger de keuze heeft tussen de Commissie van Beroep en de gewone rechter. De keuze voor de commissie van beroep houdt in een keuze voor een bindend advies procedure. Kiest de berger voor deze bindend advies procedure, dan doet hij dat in de wetenschap dat de commissie van beroep uit (alleen) Mr. Holtrop bestaat en dan accepteert hij dat hij aan het oordeel van de Commissie van Beroep zal zijn gebonden.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -