Erkenning bergingsopleiding STIMO

Vrijdag 21 juli 2006
De Stichting IMN heeft besloten om over te gaan tot formele erkenning van de opleiding Lichte Berging welke wordt verzorgd door de Stichting Mobiliteitsopleiding ("STIMO"). Meer over deze opleiding vindt u op www.stimo-opleidingen.nl.

De Stichting IMN heeft in de afgelopen maanden onderzocht of het opleidingsinitiatief van STIMO voldeed aan de door de Stichting IMN eerder bekend gemaakte criteria voor het erkennen van bergingsopleidingen.

Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De opleiding voldoet aan de door Stichting gestelde eisen. Zij wordt vanaf heden erkend als bergingsopleiding in het kader van de door de Stichting IMN gestelde kwaliteitseisen (met name eis C1) en contractvoorwaarden (met name artikel 8.4) voor de contractperiode 2007 2010.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -