Bergers houden stand onder extreme drukte

Maandag 5 februari 2018
IM-bergers voerden in het vierde kwartaal van het vorig jaar 22.488 bergingen uit op hoofdwegen. Dat was 15% meer dan in het kwartaal daarvóór en 25% meer dan in het vierde kwartaal van 2016. Ondanks deze extreme drukte lag de gemiddelde aanrijdtijd voor alle bergingen in het vierde kwartaal, na correctie voor vertraging als gevolg van files, op 11:48 minuten. Dit was slechts 15 seconden (2%) meer dan in de voorgaande periode. De bruto aanrijdtijd zonder correctie bedroeg 13:39 minuten, 27 seconden (4%) meer dan in de rest van het jaar.

autoberging Dallinga uit Delfzijl

Autoberging Dallinga uit Delfzijl in actie in Appingedam op 10 december 2017

Zware sneeuwval was de oorzaak van een groot aantal ongevallen op zondag 10 en maandag 11 december. Dit leidde tot een stijging van het aantal bergingsopdrachten met 65% ten opzichte van de andere dagen in het kwartaal. De 62 contractpartners kraakten, maar bezweken niet onder deze druk. De gemiddelde aanrijdtijd voor de IM-opdrachten op beide dagen kwam uit op 13:11 minuten, anderhalve minuut hoger dan het kwartaalgemiddelde.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
BCFF1756,245
DriesprongL35356,138
KoolenD5936,118
CollewijnG3532,246
SprankenisNB33724,348
LieropNB32714,010
 
Totaal218,9205
Totaal landelijk8.730,022.488
Aandeel 100%2,5%0,9%

Slechts zes bergers slaagden er in het vierde kwartaal in om voor alle ontvangen opdrachten een aanrijdtijd te realiseren binnen de contractuele normtijden van 20 minuten overdag en 25 minuten in de nachturen. Het ging om minder 1% van het in het kwartaal uitvoerde werk. In het vorige kwartaal was dat acht keer zo veel. Bij Van Egeraat Berging en Transport in Roosendaal bleef de teller in het drukke rayon NB299 voor de derde achtereenvolgende keer op 99% steken.

Edwin van Egeraat van Van Egeraat Berging en Transport

Edwin van Egeraat van Van Egeraat Berging en Transport

In 21 rayons lag de gemiddelde aanrijdtijd onder de tien minuten. Deze rayons waren samen goed voor 9% van het totale areaal aan IM-wegen en voor 18% van de verrichte bergingswerkzaamheden. Opvallende nieuwkomer in deze lijst is Takel en Bergingsbedrijf Quartel in het rayon ZH163A rond het knooppunt van de A4 en A20 in Schiedam. Daarmee waren de drie Rotterdamse bergers samen goed voor 60% van het bergingswerk in rayons met de laagste aanrijdtijden.

IM-bergers met gemiddelde aanrijdtijd onder 10 minuten

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
Barendregt*151,81.381
HooikammerO7281,6138
BCFF1679,7115
GraafZH16357,7858
DriesprongL35356,138
VreugdenhilZH15654,7515
RensesNH11644,7144
QuartelZH163a33,2383
DeltaGL23932,757
CollewijnG3532,246
JonkNH12728,887
EijckNB30428,7131
HeiltjesNB33028,135
SprankenisNB33724,348
RoosZH16915,489
FruitemaG3814,117
PaijmansNB31412,834
 
Totaal776,64.116
Totaal landelijk8.730,022.488
Aandeel rayons met ART onder 10 minuten8,9%18,3%

*) rayons Barendregt: ZH166, ZH167, ZH168, ZH171, ZH173, ZH175 en ZH181

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin tien of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van tien bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -