Laatste nieuws


Big Brother in Eindhoven

Dinsdag 5 maart 2019
Big Brother in Eindhoven Sinds februari van dit jaar worden sommige ongevallen op snelwegen ontdekt door de computer in plaats van het menselijk oog. Het softwarebedrijf SIMON in Eindhoven heeft in opdracht van de Stichting IMN een systeem ontwikkeld voor de elektronische detectie van ongevallen ("EDO"). Het systeem analyseert actuele data over de bewegingen van voertuigen op de weg. In deze zogenaamde floating car data wordt gezocht naar patronen die wijzen op het optreden van een ongeval. Als het ontdekte signaal sterk genoeg is, wordt een melding gestuurd naar het Landelijk Centraal Meldpunt dat vervolgens een IM-berger inschakelt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meldingen van EDO gemiddeld vier minuten eerder bij het LCM arriveren dan meldingen van dezelfde aanrijding door politie of verkeerscentrale.
lees meer ...


Dankbaar asfalt

Donderdag 28 februari 2019
Dankbaar asfalt De reconstructie van het Knooppunt Joure heeft geleid tot een sterke daling van het aantal ongevallen op de aansluitende delen van de A6 en de A7. In de afgelopen jaren werd het voormalige Verkeersplein Joure vervangen door een ongelijkvloers knooppunt. De nieuwe aansluiting werd eind 2017 in gebruik genomen. Het effect op de verkeersveiligheid was groot. Het aantal ongevallen op de betrokken stukken weg daalde met 80% van een gemiddelde van 100 per jaar in de periode 2010 - 2016 naar 19 in 2018.
lees meer ...

Bergers op hoofdwegen in 2016 – 2019

De Stichting IMN is verantwoordelijk voor de berging van personenvoertuigen op de belangrijke doorgaande wegen in Nederland. Voor dat doel werkt de Stichting IMN samen met 64 gekwalificeerde bergingsbedrijven. Hieronder vindt u een overzicht van onze contractpartners voor de periode die loopt van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2019.
lees meer ...


Zo snel mogelijk ongehinderde doorgang na incidenten

De Stichting Incident Management Nederland is opgericht om wegbeheerders te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van incident management. Die inspanningen zijn er op gericht om hoofdwegen zo snel mogelijk na het optreden van een incident vrij te maken voor de ongehinderde doorgang van het verkeer.
lees meer ...

Laatste incidenten:

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -