Laatste nieuws


Aanbesteding 2019 - 2012 bijna klaar

Maandag 8 augustus 2018
Björn van Ewijk, directeur van Logicx Berging, wordt door Ivo Wildenberg, secretaris van de Stichting IMN, gefeliciteerd met de definitieve gunning van de rayons U217, U219, U221, U222, NB318, NB328, NB329, L368 en L369. Slechts in 15 rayons is beroep ingesteld tegen de voorlopige gunningsbeslissingen in het kader van de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2019 - 2022. Beroep werd ingesteld in zes rayons die zijn gegund aan Wolves Autoberging in Gelderland en Overijssel en in negen rayons in Zuid - Holland en Noord - Brabant waarin Takel- en Bergingsbedrijf Quartel als winnaar uit de bus was gekomen. In alle andere 199 rayons is de eerder genomen gunningsbeslissing nu definitief.
lees meer ...


Uitslag aanbesteding 2019 - 2022 bekend

Maandag 16 juli 2018
Garagebedrijf H. Fruitema ontving definitieve gunningsbesluiten voor de rayons G37 en G38 Vandaag heeft de Stichting IMN de uitslag bekend bekend gemaakt van de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2019 - 2022. Alle inschrijvers zijn schriftelijk geïnformeerd. In de meeste rayons kon een definitief gunningsbesluit worden genomen omdat slechts één offerte was ontvangen. In rayons met meer inschrijvingen was sprake van voorlopige gunning afhankelijk van de uitslag van een mogelijke beroepsprocedure.
lees meer ...

Bergers op hoofdwegen in 2016 – 2019

De Stichting IMN is verantwoordelijk voor de berging van personenvoertuigen op de belangrijke doorgaande wegen in Nederland. Voor dat doel werkt de Stichting IMN samen met 64 gekwalificeerde bergingsbedrijven. Hieronder vindt u een overzicht van onze contractpartners voor de periode die loopt van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2019.
lees meer ...


Zo snel mogelijk ongehinderde doorgang na incidenten

De Stichting Incident Management Nederland is opgericht om wegbeheerders te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van incident management. Die inspanningen zijn er op gericht om hoofdwegen zo snel mogelijk na het optreden van een incident vrij te maken voor de ongehinderde doorgang van het verkeer.
lees meer ...

Laatste incidenten:

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -