Laatste nieuws


100.000

Dinsdag 2 januari 2018 (update 15 januari 2018)
100.000 Op 23 december werd door Vorgers Autoberging in Borne de 100.000-ste IM-opdracht van 2017 uitgevoerd. Het ging om een pechverplaatsing op het Knooppunt Azelo tussen Almelo en Hengelo. Vorgers ontving melding IM17100000NLD om 15:56 uur. Op datzelfde tijdstip in 2016 stond de teller op 88.054.
lees meer ...


EMI voor alle meldingen van LCM en CMV

Woensdag 27 december 2017
EMI voor alle meldingen van LCM en CMV In de loop van 2018 zullen de meldingen van het Landelijk Centraal Meldpunt (“LCM”) op het onderliggende wegennet en de bergingsopdrachten van het Centraal Meldpunt Vrachtauto's (“CMV”) aan bergers worden doorgegeven met behulp van het Elektronisch Meldsysteem Incident Management (“EMI”).
lees meer ...

Bergers op hoofdwegen in 2016 – 2019

De Stichting IMN is verantwoordelijk voor de berging van personenvoertuigen op de belangrijke doorgaande wegen in Nederland. Voor dat doel werkt de Stichting IMN samen met 64 gekwalificeerde bergingsbedrijven. Hieronder vindt u een overzicht van onze contractpartners voor de periode die loopt van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2019.
lees meer ...


Zo snel mogelijk ongehinderde doorgang na incidenten

De Stichting Incident Management Nederland is opgericht om wegbeheerders te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van incident management. Die inspanningen zijn er op gericht om hoofdwegen zo snel mogelijk na het optreden van een incident vrij te maken voor de ongehinderde doorgang van het verkeer.
lees meer ...

Laatste incidenten:

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -